Средно училище Димитър Благоев - град Свищов

Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2017/2018г.

Дата и час на публикуване: 2017-08-08 16:20:09
ID номер: 9067066 Статус: отворена

Специализиран превоз на деца и ученици от с. Вардим, с. Козловец, с. Хаджи Димитрово, с. Совата и с. Царевец за СУ "Димитър Благоев" - град Свищов и обратно за всеки присъствен ден на учебната 2017/2018г.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0002695
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Свищов
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60100000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-15 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мария Пецова
  • Телефон/и за контакт: 0631 60591
Документи