Средно училище Димитър Благоев - град Свищов

Доставка на пелети за отопление за нуждите на СОУ "Д. Благоев"

Дата и час на публикуване: 2015-11-18 17:30:12Последна промяна: 2015-11-18 17:29:48
ID номер: 9047829 Статус: приключена

Доставка на пелети за отопление за нуждите на СОУ "Димитър Благоев" - град Свищов

Индивидуален номер на процедурата: 0000420
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Свищов
Прогнозна стойност: 66000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09111400
Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-30 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Мария Пецова
 • Телефон/и за контакт: 0631 60591
Документи
 • Публична покана пелети

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-11-18 17:25:22
 • Документация пелети

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-18 17:29:18
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-09 17:18:54
 • Заповед за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-09 17:20:52
 • Договор за пелети

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-22 15:01:53
 • Плащане пелети м.12.2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-05 11:43:20
 • Плащане пелети м.01.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-04 10:47:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044059197
  Удостоверено време: 04.02.2016 10:47:20
  Удостоверено време по UTC: 04.02.2016 08:47:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане пелети м.02.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-24 09:10:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044762856
  Удостоверено време: 24.02.2016 09:10:16
  Удостоверено време по UTC: 24.02.2016 07:10:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане пелети м.03.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-10 18:44:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045112605
  Удостоверено време: 10.03.2016 18:44:55
  Удостоверено време по UTC: 10.03.2016 16:44:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане пелети2 м.03.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-30 09:31:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045730845
  Удостоверено време: 30.03.2016 09:31:09
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2016 06:31:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане пелети м.12.2016

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-27 13:23:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000062828506
  Удостоверено време: 27.12.2016 13:23:24
  Удостоверено време по UTC: 27.12.2016 11:23:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане пелети м.01.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-06 15:51:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067842258
  Удостоверено време: 06.03.2017 15:51:50
  Удостоверено време по UTC: 06.03.2017 13:51:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане пелети м.02 и 03.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-25 12:05:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070528438
  Удостоверено време: 25.05.2017 12:05:41
  Удостоверено време по UTC: 25.05.2017 09:05:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане пелети м.11.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-21 13:09:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076399215
  Удостоверено време: 21.12.2017 13:09:38
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2017 11:09:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане пелети м. 12.2017

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-12-21 13:32:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076399812
  Удостоверено време: 21.12.2017 13:32:29
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2017 11:32:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Върната гаранция пелети

  Вид на документа: Освобождаване на гаранции
  Дата и час на публикуване: 2017-12-21 13:33:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076399849
  Удостоверено време: 21.12.2017 13:33:47
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2017 11:33:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори