МЦ Биомед 99 - град Видин

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна при МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “БИОМЕД-99” ЕООД, гр.Видин

Дата и час на публикуване: 2015-07-13 15:11:48Последна промяна: 2016-01-21 14:19:34
ID номер: 9043777 Статус: възложена

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна при МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “БИОМЕД-99” ЕООД, гр.Видин 

Индивидуален номер на процедурата: 0000199
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 27020.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 30199770
Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-22 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи