МЦ Биомед 99 - град Видин

Публични покани

страница 1 от 1
ID номер: 9043777статус: възложена

Отпечатване и предоставяне на ваучери за храна при МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР “БИОМЕД-99” ЕООД, гр.Видин

Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-22 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-07-13 15:11:48