МЦ Биомед 99 - град Видин

“Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория и микробиология, медицински консумативи и рентгенови филми за нуждите на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БИОМЕД - 99” ЕООД – гр. Видин”

Дата и час на публикуване: 2015-09-16 13:28:25Последна промяна: 2015-10-08 15:20:32
АОП номер: 04557-2015-0001 Статус: приключена

Доставка на реактиви и  консумативи за клинична лаборатория и микробиология, медицински консумативи и рентгенови филми  за нуждите на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БИОМЕД - 99” ЕООД – гр. Видин

Индивидуален номер на процедурата: 0000315
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Видин
Прогнозна стойност: 90891.55 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33696500
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-28 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Пламенка Иванова Ценкова
 • Телефон/и за контакт: 0888825590
Документи
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-16 13:31:19
 • ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-09-16 15:53:28
 • ФИНАНСОВА ОФЕРТА

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-16 15:55:19
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-16 16:41:23
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-09-16 16:41:59
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-10-12 17:03:45
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-10-14 14:57:57
 • Отговор на запитване 3

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-10-22 14:13:37
 • ПРОТОКОЛ за отваряне на офертите

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-10-30 16:25:48
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-13 11:01:59
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-11-13 11:02:49
 • СЪОБЩЕНИЕ

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-12-08 15:52:51
 • Проткол 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-15 12:05:18
 • ПРОТОКОЛ 4

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-15 12:06:00
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-15 12:08:13
 • приложение 1 към решение 13 /15.12.2015

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-15 12:11:47
 • РЕШЕНИЕ №5/02.02.2016 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-02 14:25:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044013480
  Удостоверено време: 02.02.2016 14:25:10
  Удостоверено време по UTC: 02.02.2016 12:25:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОГОВОРИ 2016

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-03 13:02:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044037454
  Удостоверено време: 03.02.2016 13:02:46
  Удостоверено време по UTC: 03.02.2016 11:02:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-29 17:19:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045714173
  Удостоверено време: 29.03.2016 17:19:43
  Удостоверено време по UTC: 29.03.2016 14:19:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-11 11:15:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046096085
  Удостоверено време: 11.04.2016 11:15:17
  Удостоверено време по UTC: 11.04.2016 08:15:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-18 13:40:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047220824
  Удостоверено време: 18.05.2016 13:40:52
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2016 10:40:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-27 11:40:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047496723
  Удостоверено време: 27.05.2016 11:40:33
  Удостоверено време по UTC: 27.05.2016 08:40:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-09 12:50:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047991052
  Удостоверено време: 09.06.2016 12:50:22
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2016 09:50:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПЛАЩАНЕ

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-09 12:50:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047991055
  Удостоверено време: 09.06.2016 12:50:26
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2016 09:50:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-29 14:51:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048972206
  Удостоверено време: 29.06.2016 14:51:32
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2016 11:51:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-13 12:12:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049479172
  Удостоверено време: 13.07.2016 12:12:35
  Удостоверено време по UTC: 13.07.2016 09:12:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-20 11:38:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049695942
  Удостоверено време: 20.07.2016 11:38:32
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2016 08:38:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-05 15:59:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050183196
  Удостоверено време: 05.08.2016 15:59:27
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2016 12:59:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-09 15:39:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051642909
  Удостоверено време: 09.09.2016 15:39:47
  Удостоверено време по UTC: 09.09.2016 12:39:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-13 13:20:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054863704
  Удостоверено време: 13.10.2016 13:20:40
  Удостоверено време по UTC: 13.10.2016 10:20:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-02 11:17:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055462984
  Удостоверено време: 02.11.2016 11:17:34
  Удостоверено време по UTC: 02.11.2016 09:17:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-05 14:15:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059342212
  Удостоверено време: 05.12.2016 14:15:09
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2016 12:15:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-06 12:44:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064427319
  Удостоверено време: 06.01.2017 12:44:46
  Удостоверено време по UTC: 06.01.2017 10:44:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-02-15 13:10:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066961581
  Удостоверено време: 15.02.2017 13:10:21
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2017 11:10:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПЛАЩАНЕ ПО ДОГОВОР

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-03-09 12:05:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067959992
  Удостоверено време: 09.03.2017 12:05:12
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2017 10:05:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори