МЦ Биомед 99 - град Видин
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 04557-2015-0001статус: приключена

“Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория и микробиология, медицински консумативи и рентгенови филми за нуждите на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БИОМЕД -

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-28 00:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-09-16 13:28:25
АОП номер: 04557-2014-0001статус: приключена

“Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория и микробиология, медицински консумативи и рентгенови филми за нуждите на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БИОМЕД-

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2014-10-31 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2014-09-19 10:00:00