ЦСОП Д-Р Петър Берон - град Добрич

Осигуряване на съвременна образователна среда в Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“ гр. Добрич чрез модернизиране на материалната база доставка на оборудване с материали в количество, съгласно техническа спецификация по три обособени позиции.

Дата и час на публикуване: 2019-10-24 11:51:02Последна промяна: 2019-10-24 11:34:17
ID номер: 9093841 Статус: затворена

Доставка на специализирани уреди, апаратура, техника, , устройства, пособия,

софтуерни продукти, дидактични материали, консумативи и други за специализирани кабинети

Индивидуален номер на процедурата: 0005631
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 37500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): BG332
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-04 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Комна Милкова Новакова
 • Телефон/и за контакт: 058 602024
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-10-24 11:53:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111232700
  Удостоверено време: 24.10.2019 11:53:42
  Удостоверено време по UTC: 24.10.2019 08:53:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-24 11:53:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111232704
  Удостоверено време: 24.10.2019 11:53:45
  Удостоверено време по UTC: 24.10.2019 08:53:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-10-24 11:53:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111232709
  Удостоверено време: 24.10.2019 11:53:48
  Удостоверено време по UTC: 24.10.2019 08:53:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци приложения - декларации

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-10-24 11:53:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111232710
  Удостоверено време: 24.10.2019 11:53:52
  Удостоверено време по UTC: 24.10.2019 08:53:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-10-24 11:53:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111232712
  Удостоверено време: 24.10.2019 11:53:55
  Удостоверено време по UTC: 24.10.2019 08:53:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-10-24 11:53:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111232715
  Удостоверено време: 24.10.2019 11:53:58
  Удостоверено време по UTC: 24.10.2019 08:53:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-10-24 11:54:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111232717
  Удостоверено време: 24.10.2019 11:54:01
  Удостоверено време по UTC: 24.10.2019 08:54:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-08 13:53:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111925430
  Удостоверено време: 08.11.2019 13:53:01
  Удостоверено време по UTC: 08.11.2019 11:53:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-11-08 13:54:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111925492
  Удостоверено време: 08.11.2019 13:54:19
  Удостоверено време по UTC: 08.11.2019 11:54:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за промяна на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-10 10:30:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114068302
  Удостоверено време: 10.12.2019 10:30:14
  Удостоверено време по UTC: 10.12.2019 08:30:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори