ЦСОП Д-Р Петър Берон - град Добрич

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9093841статус: затворена

Осигуряване на съвременна образователна среда в Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон“ гр. Добрич чрез модернизиране на материалната база

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-04 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-24 11:51:02