ЦСОП Д-Р Петър Берон - град Добрич

„Доставка чрез закупуване на 1/един/ брой нов микробус със 7 седящи места +1 място за водача + 1 място за инвалидна количка с устройство за закрепване и платформа за качване и слизане на деца и ученици със специални образователни потребности „, за нуждите на ЦСОП „Д-р Петър Берон“ град Добрич

Дата и час на публикуване: 2022-08-22 09:54:19
АОП номер: Т234548 / 04942-2022-0003 Статус: отворена

„Доставка  чрез закупуване на 1/един/ брой нов микробус със 7 седящи места +1 място за водача + 1 място за инвалидна количка с устройство за закрепване и платформа за качване и слизане на деца и ученици със специални образователни потребности „, за нуждите на ЦСОП „Д-р Петър Берон“ град Добрич 

Индивидуален номер на процедурата: 0007097
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Добрич
Прогнозна стойност: 80750.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34114400
Краен срок за подаване на оферта: 2022-09-12 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Маринка Симеонова Вичева
  • Телефон/и за контакт: 0887513316
Документи