ЦСОП Д-Р Петър Берон - град Добрич

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 04942-2022-0002статус: прекратена

„Доставка чрез закупуване на 1/един/ брой нов микробус със 7 седящи места +1 място за водача + 1 място за инвалидна количка с устройство за закрепване и платформа за

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2022-08-05 23:59:59
Дата и час на публикуване: 2022-07-19 07:54:52
АОП номер: 04942-2022-0001статус: прекратена

04942-2022-0001 „Доставка чрез закупуване на 1/един/ брой нов микробус със 7 седящи места +1 място за водача + 1 място за инвалидна количка с устройство за закрепване и

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2022-07-08 23:59:59
Дата и час на публикуване: 2022-06-16 06:46:51
АОП номер: 21-565294-001статус: прекратена

"Доставка чрез закупуване на 1/един/ брой нов автобус с 15 седящи места +1 място за водача + 1 място за инвалидна количка с устройство за закрепване и платформа за

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2021-11-19 23:59:59
Дата и час на публикуване: 2021-10-27 13:14:06
статус: отменена

„Доставка чрез закупуване на 1/един/ брой нов автобус с 15 седящи места +1 място за водача + 1 място за инвалидна количка с устройство за закрепване и платформа за

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Дата и час на публикуване: 2021-10-22 11:55:09