Белфери ЕООД

Доставка на дизел генератор - морско изпълнение , с максимална мощност при постоянно захранване 24,5 kW.

Дата и час на публикуване: 2017-05-15 13:14:00
ID номер: 2/15.05.2017г. Статус: възложена

Заявения за доставка дизел генератор - морско изпълнение , с максимална мощност при постоянно захранване 24,5 kW , следва да се достави за резервен на моторен ферибот "Белослав" , подробно описан в Техническа спецификация - "Техническа спецификация за доставка на дизел генератор с максимална мощност при постоянно захранване  24,5 kW (Приложение №2 от настоящата Документация).

Дизел генератор за електрозахранване на консуматори на ферибот "Белослва" - предмет на обществената поръчка , да е нов, неупотребяван , произведен не по - рано от 1 (една) година от подаването на офертата , съгласно изискванията на Възложителя.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0002336
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Белослав
Прогнозна стойност: 36000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34512100
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-31 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Иван Томов - Управител , Юлияна Рачева - юрисконсулт
 • Телефон/и за контакт: 0885851932
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20,ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-05-15 14:09:18
  Дата и час на промяна: 2017-05-15 14:33:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070230866
  Удостоверено време: 15.05.2017 14:33:47
  Удостоверено време по UTC: 15.05.2017 11:33:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-15 14:09:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070229656
  Удостоверено време: 15.05.2017 14:09:22
  Удостоверено време по UTC: 15.05.2017 11:09:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-05-15 14:09:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070229657
  Удостоверено време: 15.05.2017 14:09:25
  Удостоверено време по UTC: 15.05.2017 11:09:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-05-15 14:09:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070229661
  Удостоверено време: 15.05.2017 14:09:27
  Удостоверено време по UTC: 15.05.2017 11:09:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, публикувана в Портала на обществените поръчки под номер ID 9064290

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-15 15:39:14
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070234114
  Удостоверено време: 15.05.2017 15:39:14
  Удостоверено време по UTC: 15.05.2017 12:39:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Писмени разяснения по чл.189 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) във връзка с избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка , по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП , събиране на оферти с обява с предмет:"Доставка на дизел генератор - морско изпълнение, с максимална мощност при постоянно захранване 24,5 kW.

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2017-05-18 09:02:36
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070322083
  Удостоверено време: 18.05.2017 09:02:36
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2017 06:02:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-05-30 13:06:33
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070682847
  Удостоверено време: 30.05.2017 13:06:34
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2017 10:06:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Удължаване на срок за получаване на оферти по чл.188,ал.2 отЗОП

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-06-01 09:22:13
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070754022
  Удостоверено време: 01.06.2017 09:22:13
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2017 06:22:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-19 15:09:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071445798
  Удостоверено време: 19.06.2017 15:09:40
  Удостоверено време по UTC: 19.06.2017 12:09:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-07-17 14:19:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072483210
  Удостоверено време: 17.07.2017 14:19:36
  Удостоверено време по UTC: 17.07.2017 11:19:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Анекс №1 към договор №3/14.07.2017г.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-27 10:46:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075076984
  Удостоверено време: 27.10.2017 10:46:02
  Удостоверено време по UTC: 27.10.2017 07:46:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори