Белфери ЕООД

"ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ВИТОВО - РУЛЕВА КОЛОНА , ТИП SRP 60, SCHOTTEL ЗА МОТОРЕН ФЕРИБОТ "БЕЛОСЛАВ""

Дата и час на публикуване: 2020-03-31 12:03:19
АОП номер: 969914/31.03.2020г. Статус: прекратена

Доставка на резервни части за винтово-рулева колона , тип, SRP 60 schottel за моторен ферибот "Белослав". 

Необходима е доставка на резервни части за винтово-рулева колона ,тип SRP 60 , schottel  за м/ф "Белослав" , подрбно описани в Техническа спецификация , неразделна част от документацията - Приложение №1.

Индивидуален номер на процедурата: 0006219
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Белослав
Прогнозна стойност: 44000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34913000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-21 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Иван Томов - Управител , Юлияна Рачева - юрисконсулт
  • Телефон/и за контакт: 0885851932
Документи