Белфери ЕООД

Доставка на резервни части и консумативи за дизелов двигател BF 4M 1013 EC DEUTZ

Дата и час на публикуване: 2020-03-10 10:19:13Последна промяна: 2020-03-10 10:19:00
АОП номер: 00074-2020-0002 Статус: възложена

Моторен ферибот "Белослав" е построен и пуснат в експлоатация 2001г.. Корпусът на ферибота е метален , набран по правилата на БКР. Ферибота е предназначен  за транспортна връзка между двата бряга на Канал №2, град Белослав. В предмета на поръчката се включват неизмерпателно изброени резевни части и консумативи , съгласно Технически спецификации.

Заявените резервни части и консумативи за м/ф"Белослав" , следва да са доставени от производител, оторизиран представител или договорен партньор на "DEUTZ" , подробно описани в Техническа спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0006067
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Белослав
Прогнозна стойност: 160000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 3491300
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-31 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Иван Томов - Управител , Юлияна Рачева - юрисконсулт
  • Телефон/и за контакт: 0885851932
Документи