Белфери ЕООД

Доков ремонт на моторен ферибот "Белослав"

Дата и час на публикуване: 2019-04-03 10:48:26Последна промяна: 2019-04-03 10:42:39
АОП номер: 905572/03.04.2019г Статус: възложена

Моторен ферибот "Белослав" обслужва потока от пешеходци и МПС между двата бряга на плавателен Канал №2. За нормалната ескплоатация на плавателното средство и пълноценното функциониране на връзката по вода между двата бряга при град Белослав. С цел безопасно, безаварийно и пълноценно използване на м/ф "Белослав е необходимо да се извърши доков ремонт на същия, на всеки три години, съобразно изискванията на класификационната организация - Български корабен регистър и Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Индивидуален номер на процедурата: 0004821
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 110400.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50241100
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-30 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Иван Томов - Управител , Юлияна Рачева - юрисконсулт
  • Телефон/и за контакт: 0885851932
Документи