Белфери ЕООД

Доставка на дизелово гориво с 0,001% S - EВРО 5, с код по CPV 09134200-9 за нуждите на м/ф"Белослав"и м/к"Белла"

Дата и час на публикуване: 2019-04-30 11:01:21
АОП номер: 909544/30.04.2019г. Статус: възложена

Доставка на дизелово гориво с 0,001% S- ЕВРО 5, с код по CPV 09134200 - 9 за нуждите на м/ф"Белослав" и м/к"Белла". Горивото е необходимо за нормална експлоатация на м/ф"Белослав" и м/к"Белла" , които обслужват потока от пешеходци и МПС , между двата бряга на плавателен Канал №2.

Прогонозното количество е за 2 (две) години и е 200000 (двеста хиляди литра) +/- 5%.

Колчеството е прогнозно и Купувачът /възложител/ не е задължен да заяви и закупу цялото договорено количество.

Срок на изпълнение на всяка отделна доставка: до 10 дни след подадена заявка от Купувача/възложителя . Доставката се извършва в дните на планова профилактика на м/Ф"Белослав" в часовете между 9:00-14:00 часа.

Индивидуален номер на процедурата: 0004916
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Белослав
Прогнозна стойност: 343200.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200-9
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Иван Томов - Управител , Юлияна Рачева - юрисконсулт
  • Телефон/и за контакт: 0885851932
Документи