Белфери ЕООД

Застраховане на моторен ферибот Белослав, собственост на Белфери ЕООД

Дата и час на публикуване: 2016-04-06 13:00:00Последна промяна: 2016-10-10 17:30:56
ID номер: 9052220 Статус: възложена

Застраховане на моторен ферибот "Белослав", собственост на "Белфери"ЕООД включващо: А)Застраховка "Морско каско "включваща рисковете отговорност, Пълна (Реална и конструктивна ) загуба или частични повреди на корпуса и оборудването на м/ф "Белослав", въведен в експлоатация месец май 2001г. със стойност на придобиване 2 400 000лв. и действителна пазарна цена към момента 1 226 168 лв., предназначен за превоз на пътници, леки и товарни автомобили , други колесни и верижни транспортни средства между двата бряга на Канал №2 на Варненското езеро при гр.Белослав; Срок на застраховката - една застрахователна година считано от 03.06.2016г. Б) Застраховка "Гражданска отговорност към трети лица " на корабособственика към собствениците / наематели на ППС и стоки , превозвани с м/ф "Белослав". Срок на застраховката - една застрахователна година считано от 03.06.2016г.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001344
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Белослав
Прогнозна стойност: 9500.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66000000, 66514150, 66516300
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-20 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-04-06 13:00:00
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-06 13:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-19 17:00:00
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-19 17:15:31
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-25 17:30:32