Белфери ЕООД

Застраховане на местата на пътниците в средствата за обществен транспорт - плавателни съдове по застраховка Злополука на моторен ферибот Белослав и на моторен кораб Белла

Дата и час на публикуване: 2015-11-19 15:00:00Последна промяна: 2016-10-10 16:56:30
ID номер: 9047857 Статус: възложена

Застраховане на местата на пътниците в средствата за обществен транспорт - плавателни съдове по застраховка "Злополука на моторен ферибот "Белослав" и на моторен кораб "Белла" . Описание на предмета на поръчката :"Застраховане на местата на пътниците в плавателни съдове по задължителна застраховка "Злополука " на моторен ферибот "Белослав" и на моторен кораб "Белла", собстваност на "Белфери"ЕООД , съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховане , Търговския закон и Наредба№49/16.10.2014г. за Задължителното застраховане по чл.249, т.2 от Кодекса за застраховането, прието с Решение №52-Н от 08.03.2006г., включващо: А)Задължителна застраховка "Злополука " на местата на пътниците в плавателни съдове - моторен ферибот "Белослав", собственост на "Белфери" ЕООД .Брой на застрахованите места - 260бр. Срок на застраховката - една застрахователна година считано от 01.01.2016г. Б)Задължителна застраховка "Злополука " на местата на пътниците в плавателни съдове - моторен кораб "Белла", собственост на "Белфери"ЕООД.Брой на застрахованите места - 75 бр. Срок на застраховката - една застрахователна година считано от 01.01.2016г.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001341
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Белослав
Прогнозна стойност: 7500.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-02 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-11-19 15:00:00
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-19 15:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-04 17:52:08
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-07 15:53:20
 • Информация за извършени плащания за периода от 11.12.2015г. до 13.10.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-10-03 16:54:14