Белфери ЕООД

Застраховане на местата на пътниците в средствата за обществен транспорт - плавателни съдове по застраховка Злополука на моторен ферибот Белослав и на моторен кораб Белла

Дата и час на публикуване: 2014-11-28 13:00:00Последна промяна: 2016-10-10 16:19:09
ID номер: 9036792 Статус: възложена

«Застраховане на местата на пътниците в средствата за обществен транспорт - плавателни съдове по застраховка «Злополука» на моторен ферибот «Белослав» и на моторен кораб «Белла» . I.Описание на предмета на поръчката: «Застраховане на местата на пътниците в плавателни съдове по задължителна застраховка «Злополука» на моторен ферибот «Белослав» и на моторен кораб «Белла», собственост на „Белфери”ЕООД, съгласно разпоредбите на Кодекса за застраховане, Търговския закон и Наредба № 24 от 08.03.2006 г. за Задължителното застраховане по чл.249, т.1 и 2 от Кодекса за застраховането, прието с Решение № 52-Н от 08.03.2006 г. от Комисията за Финансов надзор, обн. в ДВ, бр.25 от 24.03.2006 г., включващо: А) Задължителна застраховка «Злополука» на местата на пътниците в плавателни съдове– моторен ферибот «Белослав», собственост на «Белфери»ЕООД. Брой на застрахованите места – 260 бр. Срок на застраховката- една застрахователна година считано от 01.01.2015 г. Б) Задължителна застраховка «Злополука» на местата на пътниците в плавателни съдове– моторен кораб «Белла», собственост на «Белфери»ЕООД. Брой на застрахованите места – 75 бр. Срок на застраховката- една застрахователна година считано от 01.01.2015 г.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0001336
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Белослав
Прогнозна стойност: 7500.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66000000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-12-10 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2014-11-28 13:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-28 13:00:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-11 16:15:36
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-15 17:00:00
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-16 16:17:00
 • Информация за извършени плащания от дата - 22.12.2014г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2014-12-22 16:18:23
 • Информация за извършени плащания от дата - 05.03.2015г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-03-05 16:18:58