Белфери ЕООД

Класов ремонт на моторен ферибот Белослав

Дата и час на публикуване: 2016-03-17 13:00:00Последна промяна: 2016-10-10 17:11:18
АОП номер: 00074-2016-0002 Статус: възложена

 "Класов ремонт на моторен ферибот "Белослав"". Моторен ферибот „Белослав” е основно плаватено средство за обслужване на потока от пешеходци и пътни превозни средства между двата бряга на плавателен Канал №2 при гр.Белослав. За осигуряване нормална експлоатация на плавателното средство и пълноценно функциониране на фериботната връзка е необходимо да се извърши класов ремонт съобразно изискванията на класификационната организация Български корабен регистър и Изпълнителна Агенция ИА –„Морска администрация”.

Индивидуален номер на процедурата: 0001343
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Белослав
Прогнозна стойност: 103500.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50241200
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-19 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-17 13:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-03-17 13:00:00
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-03-17 13:00:00
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2016-04-01 11:05:41
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-21 17:05:41
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-27 17:07:35
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-05 17:17:17
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-04-22 13:17:17
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-09 17:10:10
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-30 15:11:00