Белфери ЕООД

Доставка на дизелово гориво за нуждите на Белфери ЕООД

Дата и час на публикуване: 2016-02-02 13:57:53Последна промяна: 2016-10-10 17:00:20
АОП номер: 00074-2016-0001 Статус: възложена

Доставка на дизелово гориво 10ррm Е5- с код по CPV 09134200-9 и код по КН27101943 за зареждане на м/ф "Белослав" и м/к " Белла" за нуждите на "Белфери "ЕООД ,чрез " Българска Стокова Борса " АД . Горивото има код по КН27101943 на Република България . С код по CPV 09134200-9 от ППЗОП (Приложение №2 към чл.38 ,ал.1 от ППЗОП) Горивото е нужно за нормалната експлоатация на моторен фрибот "Белослав " и помощен буферен кораб "Белла", които обслужват потока от пешеходци и пътни превозни средства при фериботна връзка - гр.Белослав , между двата бряга на плавателен Канал №2. Необходима доставка на гориво , както следва : -Доставка на дизелово гориво 10ррm Е5- с код по CPV 09134200-9 и код по КН27101943 за зареждане на м/ф "Белослав" и м/к " Белла" за нуждите на "Белфери "ЕООД ,чрез " Българска Стокова Борса " АД , с прогнозна стойност за две години 200 000 литра +/- 15%(петнадесет ) процента .

Индивидуален номер на процедурата: 0001342
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Белослав
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи