Белфери ЕООД

Доков ремонт на моторен кораб Белла

Дата и час на публикуване: 2014-10-14 15:00:00Последна промяна: 2016-10-10 15:59:41
АОП номер: 00074-2014-0003 Статус: възложена

"Доков ремонт на моторен кораб "Белла"".Моторен кораб „Белла” е помощен буферен кораб и обслужва потока от пешеходци при фериботна връзка - гр.Белослав между двата бряга на плавателен Канал №2 в дните на планова профилактика , при повреда или ремонт на м/ф”Белослав”. За нормалната експлоатация на плавателното средство и пълноценно функциониране на връзката по вода между двата бряга на плавателен Канал №2 при гр.Белослав е необходимо да се извърши доков ремонт на м/к”Белла” съобразно изискванията на класификационната организация Български корабен регистър и Изпълнителна Агенция ИА Морска администрация .

Индивидуален номер на процедурата: 0001334
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Белослав
Прогнозна стойност: 30000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 50241100
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-17 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-14 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2014-10-14 15:00:00
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-14 15:00:00
 • Решение за промяна

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2014-10-16 11:51:23
 • Съобщение за оповестяване на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2014-11-14 15:52:40
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-18 17:54:58
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-21 17:00:00
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-27 17:30:00
 • Решение за класиране на участниците

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2014-11-28 15:56:46
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2014-12-18 15:57:51
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2014-12-15 15:58:37
 • Информация за изпълнението на договор

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-03-09 15:59:19