Oсновно Училище Проф. Иван Батаклиев - Пазарджик

Вътрешни правила

страница 1 от 1

Вътрешни правила за поддържане на Профил на купувача на ОУ Проф. Иван Батаклиев - гр. Пазарджик

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2016-06-08 15:59:03

Вътрешни правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнинието на сключените договори за обществени поръчки, както и за реда за поддържането на профила на купувача на

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2014-10-01 14:43:50