Oсновно Училище Проф. Иван Батаклиев - Пазарджик

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 4
процедура по чл.20, ал.4

Договор за изпълнение на ремонт на учебен кабинет

Дата и час на публикуване: 2018-02-16 11:31:48
процедура по чл.20, ал.4

Договор № 30 / 27.04.2017 г. за изработване и доставка на учебници по заявка към Изпълнителя - "Архимед 2" ЕООД - гр. София

Дата и час на публикуване: 2017-06-14 16:14:51
процедура по чл.20, ал.4

Договор № 78 / 26.04.2017 г. за изработване и доставка на учебници и учебни помагла - "Юнивърс" ЕООД - гр. Първомай

Дата и час на публикуване: 2017-06-14 16:08:39
процедура по чл.20, ал.4

Договор № 2766 / 30.03.2017 г. за изработване на учебници и учебни помагала - "Анубис - Булвест" ООД - гр. София

Дата и час на публикуване: 2017-06-14 15:48:24
процедура по чл.20, ал.4

Договор № 4129 / 26.04.2017 г. за изработване и доставка на учебници и учебни помагала - СД "Педагог 6 - Делев, Луизова и сие" - гр. София

Дата и час на публикуване: 2017-06-14 15:42:21