Oсновно Училище Проф. Иван Батаклиев - Пазарджик

Процедури по чл.20, ал.4

страница 1 от 6
процедура по чл.20, ал.4

Договор за внедряване на електронен продукт "ФЕНИКС"

Дата и час на публикуване: 2019-02-05 11:13:17
процедура по чл.20, ал.4

Договор № 10 / 14.09.2018 г. за ежемесечна проверка на електрически табла, бойлери, осветление, вентилационна инсталация

Дата и час на публикуване: 2019-02-05 11:05:55
процедура по чл.20, ал.4

Анекс от 03.01.2019 г. към договор № 2367 / 11.09.2018 г.за физическа охрана на обект

Дата и час на публикуване: 2019-02-05 10:55:29
процедура по чл.20, ал.4

Анекс от 03.01.2019 г. към Договор за доставка на закуски за учениците от I - IV клас

Дата и час на публикуване: 2019-02-05 10:55:25
процедура по чл.20, ал.4

Договор № 9 /14.09.2018 г. за доставка на закуски за учениците от I до IV клас в ОУ "Проф. Иван Батаклиев" - гр. Пазарджик

Дата и час на публикуване: 2018-09-18 16:20:30