ОУ Антон Страшимиров - Бургас

"Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмезно ползване от учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на ОУ „Антон Страшимиров“ - гр. Бургас за учебната 2021/2022 г. по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2021-03-31 16:46:37
АОП номер: 02934-2021-0001 Статус: отворена

"Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмезно ползване от учениците от I, II, III, IV, V, VI и VII клас на ОУ „Антон Страшимиров“ - гр. Бургас за учебната 2021/2022 г. по обособени позиции

Индивидуален номер на процедурата: 0006738
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: г-жа Дияна Петкова
  • Телефон/и за контакт: 0884372946