Основно училище Антон Страшимиров - Бургас

„Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип “закуска”, за учениците в начален етап: І - ІV клас на ОУ ”Антон Страшимиров” - гр. Бургас.

Дата и час на публикуване: 2016-02-16 09:58:21
Статус: възложена

„Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип “закуска”, за учениците в начален етап: І - ІV клас на ОУ ”Антон Страшимиров” - гр. Бургас.

Индивидуален номер на процедурата: 0000519
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 43326.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000 (BC43)
Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-09 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Антоанета Христова
 • Телефон/и за контакт: 056 887 384
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 09:57:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044566984
  Удостоверено време: 16.02.2016 09:57:18
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2016 07:57:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 09:58:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044567038
  Удостоверено време: 16.02.2016 09:58:01
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2016 07:58:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 09:57:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044566987
  Удостоверено време: 16.02.2016 09:57:24
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2016 07:57:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-16 09:57:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044567028
  Удостоверено време: 16.02.2016 09:57:42
  Удостоверено време по UTC: 16.02.2016 07:57:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-18 17:24:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044637882
  Удостоверено време: 18.02.2016 17:24:50
  Удостоверено време по UTC: 18.02.2016 15:24:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Уведомително писмо Ален Мак

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-02-18 17:24:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044637883
  Удостоверено време: 18.02.2016 17:24:53
  Удостоверено време по UTC: 18.02.2016 15:24:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Уведомително писмо Джей Ел Пи

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-02-18 17:24:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044637886
  Удостоверено време: 18.02.2016 17:24:55
  Удостоверено време по UTC: 18.02.2016 15:24:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор Ален мак

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-18 17:24:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044637899
  Удостоверено време: 18.02.2016 17:24:57
  Удостоверено време по UTC: 18.02.2016 15:24:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори