Основно училище Антон Страшимиров - Бургас

Публични покани

страница 1 от 1
статус: възложена

„Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип “закуска”, за учениците в начален етап: І - ІV клас на ОУ ”Антон Страшимиров” - гр.

Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-09 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-16 09:58:21