ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АУДИО, ВИДЕО И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ А. С. ПОПОВ

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 90080878статус: отворена

Доставка на оборудване за „Кабинет по приложно програмиране” и „Кабинет компютърни технологии” за ПГАВТ „А.С.Попов“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-25 16:30:00
Дата и час на публикуване: 2018-09-17 18:04:00