Асоциация за развъждане на млечните породи кози

Доставка на медикамент/медикаменти за активна имунизация на кози“ по четири обособени позиции: Обособена позиция №1 доставка на медикамент/медикаменти за активна имунизация на кози за предотвратяване появата на клинични признаци и на инфекция, причинени от Mycoplasma agalactiae“ Обособена позиция №2 доставка на медикамент (многовалентна ваксина) за активна имунизация срещу симптоматичен карбункул (устрел), инфекциозен некротичен хепатит, злокачествен оток и ентеротоксемии. Обособена позиция №3 доставка на медикамент/медикаменти за активна имунизация на кози за предотвратяване на инфекции, причинени от Pasteurella multocida и Mannheimia haemolytica Обособена позиция №4 доставка на медикамент/медикаменти за за активна имунизация на кози срещу мастит

Дата и час на публикуване: 2021-01-08 21:25:44Последна промяна: 2021-01-08 21:25:42
Документи
 • Покана за участие в пазарна консултация

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2021-01-08 21:25:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000139840466
  Удостоверено време: 08.01.2021 21:25:47
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2021 19:25:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2021-01-08 21:25:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000139840467
  Удостоверено време: 08.01.2021 21:25:49
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2021 19:25:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец на оферта

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2021-01-08 21:25:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000139840468
  Удостоверено време: 08.01.2021 21:25:51
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2021 19:25:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори