Земеделски институт - Шумен

Доставка на семена за посев за нуждите на Земеделски институт - Шумен.

Дата и час на публикуване: 2019-03-22 14:56:14Последна промяна: 2019-03-22 14:56:00
Статус: отворена

"Доставка на семена за посев" за нуждите на Земеделски институт -
Шумен, за 2019 г. както следва:
•Царевица силаж - Р0937 или еквивалент (48 чувала с по 80 000 бр/чувал) и Р1535 или еквивалент (20 чувала с по 80 000 бр/чувал)
•Царевица зърно - Р8523 или еквивалент (50 чувала с по 80 000 бр/чувал) и Р8812 или еквивалент (55 чувала с по 80 000 бр/чувал)
•Фий - пролетен (14 000 кг.) 

Индивидуален номер на процедурата: 0004787
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Царев брод
Прогнозна стойност: 57000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 0321100
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-27 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Милена Стоева
 • Телефон/и за контакт: 0885627969
Документи
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-03-22 14:56:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097199455
  Удостоверено време: 22.03.2019 14:56:35
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2019 12:56:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-03-22 14:56:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097199464
  Удостоверено време: 22.03.2019 14:56:37
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2019 12:56:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2019-03-22 14:56:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097199469
  Удостоверено време: 22.03.2019 14:56:39
  Удостоверено време по UTC: 22.03.2019 12:56:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл. 96 и сл. от ППЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-04-03 09:10:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000097905307
  Удостоверено време: 03.04.2019 09:10:41
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2019 06:10:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори