Земеделски институт - Шумен

Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либералния пазар, за нуждите на Земеделски институт-Шумен

Дата и час на публикуване: 2018-07-06 13:11:12Последна промяна: 2018-07-06 13:09:20
Статус: отворена

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

„Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либералния пазар,  за нуждите на Земеделски институт-Шумен“ 

 

Възложител: Земеделски институт - Шумен

Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 00724 ]

Адрес: град Шумен, община Шумен, област Шумен, бул. „Симеон велики“ №3, Административна сграда

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Деян Сашев Благоев

Телефон: 00359 884787514

 

E-mail:  agr_inst@abv.bg

Прогнозна стойност: 54 285 лв. без ДДС

Срок за получаване на офертите: 26 / 07 / 2018 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0003926
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Шумен
Прогнозна стойност: 54285.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-26 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Деян Сашев Благоев
  • Телефон/и за контакт: 00359 884787514
Документи