Земеделски институт - Шумен

ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЛИБЕРАЛЕН ПАЗАР ЗА НУЖДИТЕ НА "ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА - ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" КЪМ ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-ШУМЕН, С. ЦАРЕВ БРОД ЗА СРОК ОТ ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА

Дата и час на публикуване: 2016-12-13 15:00:00Последна промяна: 2018-03-14 15:35:46
Статус: затворена

ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЛИБЕРАЛЕН ПАЗАР ЗА НУЖДИТЕ НА "ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА - ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" КЪМ ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ-ШУМЕН, С. ЦАРЕВ БРОД ЗА СРОК ОТ  ДВАНАДЕСЕТ МЕСЕЦА

Индивидуален номер на процедурата: 0003325
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Царев брод
Прогнозна стойност: 48000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-22 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-12-13 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-12-13 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-13 15:00:00
 • Информация за удължаване срока за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-12-21 11:00:00
 • Информация за удължаване срока за подаване на оферти - АОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-12-21 11:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-04 17:59:00
 • Съобщение на основанание чл. 193 от ЗОП

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-06-25 10:49:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086526270
  Удостоверено време: 25.06.2018 10:49:46
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2018 07:49:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол за постъпилите оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-06-25 10:52:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086526646
  Удостоверено време: 25.06.2018 10:52:24
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2018 07:52:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори