Земеделски институт - Шумен

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
статус: отворена

Доставка на челен товарач (употребяван) за нуждите на Земеделски институт - Шумен

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-20 13:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-08 16:25:01
статус: отворена

Доставка на семена за посев за нуждите на Земеделски институт - Шумен.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-27 15:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-03-22 14:56:14
статус: отворена

Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либералния пазар, за нуждите на Земеделски институт-Шумен

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-26 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-06 13:11:12
ID номер: 9074141статус: прекратена

Доставка на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либералния пазар за нуждите на "Експериментална база Държавно

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-03 10:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-03-22 16:49:41
ID номер: 9072941статус: затворена

"Доставка на семена за посев" за нуждите на ЕБ ДП към ИЗ-Шумен, с. Царев брод

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-14 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-02-13 14:45:34