Девето ОУ Пейо Крачолов Яворов - Благоевград

„Основен ремонт на спортна площадка в двора на IX ОУ „Пейо Крачолов Яворов“ (2 /два/ броя игрища за баскетбол, 1 /един/ брой футболно игрище, ограда, осветление)“

Дата и час на публикуване: 2018-04-18 16:26:32
ID номер: 9075076 Статус: затворена

„Основен ремонт на спортна площадка в двора на IX ОУ „Пейо Крачолов Яворов“ (2 /два/ броя игрища за баскетбол, 1 /един/ брой футболно игрище, ограда, осветление)“

Индивидуален номер на процедурата: 0003662
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Благоевград
Прогнозна стойност: 68990.09 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-03 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи