94 СУ Д.Страшимиров - София

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 01916-2019-0001статус: възложена

Покупка на гориво за отопление

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2019-05-17 15:52:19