92 Основно училище Димитър Талев - град София

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9097872статус: възложена

"Рехабилитация и изграждане на два броя спортни площадки в училищния двор на 92 ОУ "Димитър Талев"-гр. София"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-21 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-31 16:11:43