СУ с езиково обучение Ал. С. Пушкин - град Варна

Доставка на закуска и/или плод, и/или млечнокисели продукти за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас

Дата и час на публикуване: 2018-12-06 16:44:19Последна промяна: 2018-12-19 17:22:20
ID номер: 9084003 Статус: затворена

Доставка на закуска и/или плод, и/или млечнокисели продукти за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас

Индивидуален номер на процедурата: 0004435
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 44720.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15500000, 15330000, 15850000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-18 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-12-06 16:45:45
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093252804
  Удостоверено време: 06.12.2018 16:45:45
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2018 14:45:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-12-06 16:46:10
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093252817
  Удостоверено време: 06.12.2018 16:46:10
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2018 14:46:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация по чл. 54

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-12-06 16:46:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093252834
  Удостоверено време: 06.12.2018 16:46:47
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2018 14:46:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-12-13 17:59:59
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-19 17:22:17