СУ с езиково обучение Ал. С. Пушкин - град Варна

Доставка на закуска и/или плод, и/или млечнокисели продукти за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас

Дата и час на публикуване: 2017-12-01 15:33:59
Статус: възложена

Доставка на закуска, и/или плод, и/или млечнокисели продукти за подпомагане храненето на учениците от I до IV клас за календарната 2018г. Прогнозен борй учебни дни 161 

Индивидуален номер на процедурата: 0003173
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 34166.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15500000, 15330000, 15850000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-11 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Валентина Радева
Документи