СУ с езиково обучение Ал. С. Пушкин - град Варна

Доставка на полудневно хранене на учениците от подготвителна група – целодневно обучение и закуска и/или плод, и/или млечнокисели продукти за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2016-12-05 16:25:03Последна промяна: 2016-12-20 12:16:50
ID номер: 9059488 Статус: приключена

Доставка на полудневно хранене на учениците от подготвителна група – целодневно обучение и закуска и/или плод, и/или млечнокисели продукти за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас по обособени позиции» ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I – «Доставка на полудневно хранене на учениците от подготвителна група – целодневно обучение” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II – „Доставка на закуска и/или плод, и/или млечнокисели продукти, за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас

Индивидуален номер на процедурата: 0001693
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 43333.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15500000, 15330000, 15850000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-16 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-05 16:26:10
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-12-05 16:26:10
 • Информация за удължаване срок за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2016-12-14 16:24:40
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000060754115
  Удостоверено време: 14.12.2016 16:24:40
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2016 14:24:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-19 17:00:00