СУ с езиково обучение Ал. С. Пушкин - град Варна

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 2
статус: възложена

Доставка на закуска и/или плод, и/или млечнокисели продукти за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-11 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-01 15:33:59
статус: възложена

Доставка на учебници и учебни комплекти за 2 и 4 клас за учебната 2017/2018г.

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Дата и час на публикуване: 2017-08-21 15:00:00
ID номер: 9065103статус: приключена

ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В УЧИЛИЩЕН ДВОР НА СУЕО АЛ.С.ПУШКИН - ВАРНА

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-06-26 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-06-09 15:36:11
ID номер: 9064197статус: прекратена

ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В УЧИЛИЩЕН ДВОР НА СУЕО АЛ.С.ПУШКИН - ВАРНА

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-26 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-05-11 11:31:51
статус: възложена

ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА I – V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Дата и час на публикуване: 2017-03-28 17:43:55