СУ с езиково обучение Ал. С. Пушкин - град Варна

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 3
ID номер: 9095023статус: затворена

Доставка на закуска и/или плод, и/или млечнокисели продукти за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-13 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-04 13:11:54
статус: затворена

Доставка на учебници и учебни комплекти за IV клас за учебната 2019/2020г. по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Дата и час на публикуване: 2019-07-02 16:39:20
ID номер: 9084003статус: затворена

Доставка на закуска и/или плод, и/или млечнокисели продукти за подпомагане храненето на учениците от I-IV клас

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-12-06 16:44:19
статус: затворена

Доставка на учебници и учебни комплекти за 3 и 7 клас за учебната 2018г./2019г.

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Дата и час на публикуване: 2018-07-27 18:02:16
статус: възложена

ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА I КЛАС И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ЗА II И IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Дата и час на публикуване: 2018-02-23 11:55:43