СУ с езиково обучение Ал. С. Пушкин - град Варна

Доставка на природен газ за отопление на сградата на учебното заведение за срок от 36 месеца

Дата и час на публикуване: 2018-12-18 17:33:37Последна промяна: 2019-02-04 08:18:44
АОП номер: 02038-2018-0001 Статус: възложена

С настоящата процедура се цели сключване на договор за доставка на природен газ за отопление на сградата на учебното заведение за срок от 36 месеца. Прогнозната стойност на поръчката е 150 000 лева без ДДС.

Индивидуален номер на процедурата: 0004517
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-18 17:33:59
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-02-04 08:17:58
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-02-04 08:18:44