СУ с езиково обучение Ал. С. Пушкин - град Варна

Доставка на природен газ за отопление на сградата на учебното заведение за срок от 36 месеца

Дата и час на публикуване: 2018-12-18 17:33:37Последна промяна: 2018-12-19 17:26:23
АОП номер: 02038-2018-0001 Статус: отворена

С настоящата процедура се цели сключване на договор за доставка на природен газ за отопление на сградата на учебното заведение за срок от 36 месеца. Прогнозната стойност на поръчката е 150 000 лева без ДДС.

Индивидуален номер на процедурата: 0004517
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи