СУ с езиково обучение Ал. С. Пушкин - град Варна

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 02038-2018-0001статус: възложена

Доставка на природен газ за отопление на сградата на учебното заведение за срок от 36 месеца

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2018-12-18 17:33:37