СУ с езиково обучение Ал. С. Пушкин - град Варна

Доставка на учебници и учебни комплекти за I- VI клас за учебната 2020/2021 година по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2020-03-24 12:10:11Последна промяна: 2020-03-24 13:41:40
АОП номер: 02038-2020-0001 Статус: отворена

Учебниците и учебните комплекти към всяко издателство са описани по наименование и автор в съответната заявка, която е неразделна част от документацията. Обособена позиция 1 - Доставка на учебници, учебни комплекти и електронни учебници: За I клас - Български език и литература, Околен свят, Музика; За II клас - Български език и литература, Руски език, Околен свят, Музика, Изобразително изкуство; За III клас - Руски език; За IV клас - Български език и литература, Компютърно моделиране; Човекът и обществото, Човекът и природата; За V клас - Български език, Литература, Руски език, Математика, История, География и икономика; Музика, Изобразително изкуство; За VI клас - Български език, Литература, Руски език; Математика, География, Музика; Обособена позиция 2 - Доставка на учебници, учебни комплекти и електронни учебници за III клас - учебни тетрадки по Български език и литература, Човекът и обществото, Технологии и предприемачество,За V клас - Информационни технологии, Човекът и природата; За VI клас - Информационни технолофии; История; Обособена позиция 3 - Доставка на учебници, учебни комплекти и елетронни учебници по Английски език за II - VI клас. Обособена позиция 4 - Доставка на учебници, учебни комплекти и електронни учебници I клас - Математика, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество, II клас - Математика, Технологии и предприемачество; За III клас - учебни тетрадки по Математика, Човекът и природата; За IV клас - учебни тетрадки по Математика, Технологии и предприемачество; за V клас - Технологии и предприемачество; За VI клас - Технологии и предприемачество.

Индивидуален номер на процедурата: 0006173
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи