СУ с езиково обучение Ал. С. Пушкин - град Варна

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 1
АОП номер: 02038-2020-0001статус: приключена

Доставка на учебници и учебни комплекти за I- VI клас за учебната 2020/2021 година по обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2020-03-24 12:10:11