СУ с езиково обучение Ал. С. Пушкин - град Варна

Реконструкция на покрив на Филиал 3, находящ се на ул. "Проф. Н. Державин" 19 към VIII СОУПЧЕ "Ал.С.Пушкин", град Варна, ул. "Проф. Н. Державин" 12

Дата и час на публикуване: 2015-06-25 13:11:02Последна промяна: 2016-09-02 12:16:47
Статус: затворена

Реконструкция на покрив на Филиал 3, находящ се на ул. "Проф. Н. Державин" 19 към VIII СОУПЧЕ "Ал.С.Пушкин", град Варна, ул. "Проф. Н. Державин" 12

Индивидуален номер на процедурата: 0001173
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 185000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-06 16:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-06-25 13:11:02
 • КСС

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2015-06-25 13:11:02
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-06-25 13:11:02
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-07-08 13:12:48
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-07 17:00:00