СУ с езиково обучение Ал. С. Пушкин - град Варна

"Доставка на полудневно хранене на учениците от подготвителна група – целодневно обучение и закуска и/или плод, и/или млечнокисели продукти за подпомагане храненето на учениците от ПГ и I-IV клас по обособени позиции"

Дата и час на публикуване: 2015-12-12 13:06:15Последна промяна: 2016-08-25 13:09:22
Статус: възложена

"Доставка на полудневно хранене на учениците от подготвителна група  – целодневно обучение и закуска и/или плод, и/или млечнокисели продукти за подпомагане храненето на учениците от ПГ и  I-IV клас по обособени позиции"

Индивидуален номер на процедурата: 0001172
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Прогнозна стойност: 65000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15850000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-22 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-12-12 13:06:15
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-12 13:06:15
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-23 17:08:24
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-04 13:09:08