СУ с езиково обучение Ал. С. Пушкин - град Варна

"ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ, I - VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата и час на публикуване: 2015-04-15 13:19:56Последна промяна: 2016-08-25 13:21:22
АОП номер: 02038-2015-0001 Статус: възложена

"ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ, I - VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Индивидуален номер на процедурата: 0001175
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи