СУ с езиково обучение Ал. С. Пушкин - град Варна

Доставка на природен газ за нуждите на VIII СОУПЧЕ "Ал.С.Пушкин", град Варна, за периода 2016- 2018г.

Дата и час на публикуване: 2016-01-15 12:54:33Последна промяна: 2019-02-06 09:34:15
АОП номер: 02038-2016-0001 Статус: приключена

Доставка на природен газ за нуждите на VIII СОУПЧЕ "Ал.С.Пушкин", град Варна, за периода 2016- 2018г.

Индивидуален номер на процедурата: 0001171
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Варна
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи