СУ с езиково обучение Ал. С. Пушкин - град Варна
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 02038-2016-0001статус: приключена

Доставка на природен газ за нуждите на VIII СОУПЧЕ "Ал.С.Пушкин", град Варна, за периода 2016- 2018г.

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2016-01-15 12:54:33
АОП номер: 02038-2015-0002статус: прекратена

Доставка на природен газ за нуждите на VIII СОУПЧЕ "Ал. С. Пушкин:, град Варна, за периода 2016-2018 г.

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-12-11 13:16:02
АОП номер: 02038-2015-0001статус: възложена

"ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ, I - VII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-04-15 13:19:56