Осмо СУ Арсени Костенцев - Благоевград

Доставка на учебници за учебната 2023/2024 година

Дата и час на публикуване: 2023-04-04 16:32:02
Статус: отворена

Доставка на учебници за учебната 2023/2024 година

Индивидуален номер на процедурата: 0007184
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Благоевград
Прогнозна стойност: 64699.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22112000
Краен срок за подаване на оферта: 2023-04-07 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Екатерина Атанасова
  • Телефон/и за контакт: 0878418378