7 СУ Св. Седмочисленици - град София

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на 7. СУ „Св. Седмочисленици“

Дата и час на публикуване: 2020-06-10 13:23:30Последна промяна: 2020-06-10 13:23:27
ID номер: 9099384 Статус: възложена

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на 7. СУ „Св. Седмочисленици“

Индивидуален номер на процедурата: 0006412
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 69000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 65310000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-02 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Маруся Никова
 • Телефон/и за контакт: 0886703394
Документи
 • Обява за доставка на ел. енергия

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-06-10 13:34:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125873855
  Удостоверено време: 10.06.2020 13:34:10
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2020 10:34:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-06-10 13:34:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125873860
  Удостоверено време: 10.06.2020 13:34:13
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2020 10:34:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-06-10 13:34:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125873865
  Удостоверено време: 10.06.2020 13:34:16
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2020 10:34:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-06-10 13:34:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125873875
  Удостоверено време: 10.06.2020 13:34:18
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2020 10:34:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация по чл. 20, ал. 3 ЗОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-06-10 13:34:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125873880
  Удостоверено време: 10.06.2020 13:34:21
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2020 10:34:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • удължаване на срока за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2020-06-29 16:50:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127273477
  Удостоверено време: 29.06.2020 16:50:25
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2020 13:50:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от заседания на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-07-08 14:03:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127858960
  Удостоверено време: 08.07.2020 14:03:30
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2020 11:03:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-10-05 18:44:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000133891382
  Удостоверено време: 05.10.2020 18:44:30
  Удостоверено време по UTC: 05.10.2020 15:44:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори